You are here

Sağlık için Yazılım Mühendisliği (SiYM) Alt Alanı

Sağlık Bilgi Sistemleri (SBS) insan sağlığını doğrudan ilgilendiren titiz ve zorlu süreçleri desteklemesi nedeniyle, hizmet kalitesinin ve toplumsal refah seviyesinin artırılmasında çok önemli bir rol oynamaktadır. SBS'nin önemli bir bileşeni olarak bu alanda yazılımların hedeflenen kalitede geliştirilmesi ve idamesi için, yazılım mühendisliğindeki en iyi uygulamaların önemi büyüktür.

İlki geçen yıl düzenlenen Sağlık için Yazılım Mühendisliği (SiYM) alt alanına (İng. track), sınırlayıcı olmamak koşuluyla aşağıda sıralanan konularda, özgün sonuçlar içeren tüm çalışmalar davetlidir. Bu kapsamda yazılım mühendisliği çözümlerine yönelik gereksinim analizlerini, sistem modellerini, testleri ve sonuç değerlendirmelerini kapsayan; hastalıkların teşhisi ve tedavisi, hasta takibi ve bakımı, hasta ve sağlık personeli eğitimi gibi süreçlerin iyileştirmesine yazılım destekli çözümler getiren; sağlık yazılımı geliştirme süreçlerinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik; kavramsal veya uygulamalı tüm çalışmalar davetlidir.

  • Gömülü yazılım sistemleri
  • Elektronik-sağlık için yazılım sistemleri
  • Mobil-sağlık için yazılım sistemleri
  • Akıllı sistemler
  • Karar destek sistemleri
  • Simülasyon sistemleri
  • Yazılım ürün ve süreç kalite standartları

Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimleri easychair.org etkinlik yönetim sistemi üzerinden yapılacaktır. Sempozyum ve tüm alt alanlar için: 

https://easychair.org/conferences/?conf=uyms2018

Sağlık için Yazılım Mühendisliği Alt Alanı Eş Başkanları

  •   Yeşim Aydın Son, ODTÜ Enformatik Enstitüsü
  •   Erkan Mumcuoğlu, ODTÜ Enformatik Enstitüsü
  •   Alp Kut, Dokuz Eylül Üniversitesi