You are here

Program

Programı indirmek için tıklayınız.

  • Lisansüstü Tezler Oturumu hariç bütün bildiriler için sunum süresi 30 dakikadır (25 dakika sunum, 5 dakika soru-cevap). 
  • Lisansüstü Tezler Oturumu içinse sunumlar 45 dakikadır (15 dakika sunum, 30 dakika soru-cevap).
  • Sunum odalarımızda bilgisayar mevcuttur, bu bilgisayarlara sunum dosyanızı USB ile ya da bize email atarak yükleyebilirsiniz. Kendi bilgisayarınızı kullanmak isterseniz sadece VGA girişi mevcuttur.


10 Eylül
08:00-09:00 Kayıt
09:00-09:30 Açılış
09:30-10:45 Keynote
10:45-11:00 Kahve
11:00-12:30 UYMS-1 UYMS-3 YTM-1 --
12:30-13:30 Yemek
13:30-15:00 UYMS-2 UYMS-4 YTM-2 YazMod-1
15:00-15:20 Kahve
15:20-16:50 LU-1 UYMS-5 YTM-3 YazMod-2
         
11 Eylül
09:00-10:30 UYMS-6 UYMS-9 UYMS-13 --
10:30-10:50 Kahve
10:50-12:20 UYMS-7 UYMS-10 UYMS-14 --
12:20-13:20 Yemek
13:20-14:50 UYMS-8 UYMS-11 YTM-4 SiYM-1
14:50-15:10 Kahve
15:10-16:40 LU-2 UYMS-12 LU-3 SiYM-2
 17:10-22:00 Gala Yemeği (Tuzla Adil Balık)
         
12 Eylül
09:00-10:30 UYMS-15 UYMS-16 LU-4  
10:30-10:50 Kahve
10:50-12:20    
P    PANEL:Büyük Veri ve Yazılım Mühendisliği
 
 14:00-20:30 Sosyal Aktivite (Ahmet Faik Özbilge ile Balat Yürüyüşü)

 

Oturum # Oturum Adı Bildiri # Bildiri
UYMS-1 Yazılım Mimarileri-1 38 Murat Paşa Uysal ve Görkem Giray. Yazılım Yeniden Yapılamada Öz Çerçeve Yaklaşımı
    72 Hasan Ferit Enişer ve Alper Şen. Durumsal Servislerin Sanallaştırılması
    103 Cemil Abiş, Görkem Giray ve Murat Osman Ünalır. Ontoloji Yeniden Kullanımı İçin Bulut Tabanlı Bir Yazılım Mimarisinin Gerçekleştirilmesi
UYMS-2 Yazılım Mimarileri-2 25 Dindar Öz, Sinan Öz ve Işıl Öz. Saydam Artıklı Çalıştırma İçin Vekil Tasarım Örüntüsü Kullanımı
    105 Ömer Kırkağaçlıoğlu, Görkem Giray, Arif Ersin, Cem Çatıkkaş, Sena Koçer, Tolga Şeremet ve Murat Osman Ünalir. Bir Reklam Aracısı Yazılımının Mimari Evrimi
    52 Fatih Ayvaz and Mehmet Yunus Dönmez. Tümleşik VoIP Sisteminde Alt Katman Yazılım Geliştirme Deneyimi ve Mimari Tasarım Yaklaşımları
UYMS-3 Yazılım Kestirimi 76 Aylin Deveci, Selin Çalışkan, Selami Bağrıyanık, Oya Gazdağı ve Adem Karahoca. Yazılım Geliştirme Hizmetlerinin Satın Alınması İçin Bir Maliyet Modeli Önerisi
    88 Şeyma Nur Kolak, Gizem Çavuş, Muaz Gültekin ve Oya Kalıpsız. Çevik Model Kullanan Projelere Ait Veri Seti İle İş Gücü Kestirimi
    53 İlknur Gür Nalçacı, Kazım Kıvanç Eren ve Burak Bilge. Yazılım Projelerinde Bütünleşik Efor Tahmini için Farklı Veri Tabanlarının Senkronizasyonu
UYMS-4 Yazılım Geliştirme Yöntemleri 37 Necmettin Özkan ve Ayça Tarhan. Çevikliği Arttırmak İçin Çevik ve Geleneksel Süreç Yaklaşımlarını Dengelemeye Yönelik Bir İnceleme
    15 Engin Çallı ve Gökhan Turan. Yalın Altı Sigma Yaklaşımlarının Çevik Retrospektiflere Uygulanması
    108 Zulal Akarsu, Özgun Onat Metin, Yasemin Yiğit Kuru ve Murat Yılmaz. Çevik Yazılım Geliştirme Süreçlerinin Seçimi İçin Hoshin Matrix'in Uyarlanmış Versiyonunun Kullanılması
UYMS-5 Yazılım Süreç Deneyimleri 70 Ulaş Güleç, Murat Yılmaz ve Veysi İşler. Yazılım Geliştirme Süreçlerini Eğitmek Amacıyla Tasarlanan Sanal Ofis Ortamında Ortamın Gerçekliğini Arttıran Etmenler
    41 Çağdaş Üsfekes, Yagup Macit, Murat Yılmaz ve Eray Tüzün. GelİŞlet (DevOps) İçin Ciddi Oyun Eklentisi Deneyimi
    9 İrem Öge, İpek Ohri, Bora Orkun, Murat Yılmaz ve Eray Tüzün. Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Sürekli İşe Alıştırma Sistemi
UYMS-6 Büyük Veri Analitiği ve Yazılım Altyapıları-1 111 Karani Kardaş. Video Olay Tanıma Sistemleri İçin Bir Veri Üretim Yazılımının Gerçekleştirilmesi
    40 Özlem Ceren Şahin, Nesime Tatbul ve Pınar Karagöz. Olay Tespiti Problemi için Akan Veri İşleme Platformu Kullanımı: Avantaj ve Kısıtların İncelenmesi
    65 Devrim Barış Acar, Arif Kamil Yılmaz ve Serkan Remzi Küçükbay. IoT Verileri İçin Gerçek Zamanlı ve Ölçeklenebilir Büyük Veri Mimarisi: Karşılaşılan Problemler ve Geliştirilen Çözümler
UYMS-7 Büyük Veri Analitiği ve Yazılım Altyapıları-2 114 Rowanda D. Ahmed, Gökhan Dalkılıç ve Murat Erten. Tetkik: Akan Veri Kümeleme Algoritmalarını Çalıştırma ve Karşılaştırma
    68 Arzum Karataş ve Serap Şahin. Çevrimiçi Sosyal Ağlar İçin Modulerite Tabanlı Topluluk Algılama Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Bir Çalışması
    84 Arif Kürşat Karabayır, Ozan Onur Tek, Özgür Fırat Çınar ve Selma Tekir. Doğruluk Problemi İçin Veri Seti Hazırlanması
UYMS-8 İnsan-Bilgisayar Etkileşimi 46 Şükrü Eraslan, Serkan Karabulut, Mehmet Can Atalay ve Yeliz Yeşilada. Scanpath Trend Analysis (STA)'in Görselleştirilmesi
    62 N. Tuğbagül Altan Akın ve Mehmet Göktürk. Normal Zihinsel Gelişim Göstermeyen Öğrencilerin
Artırılmış Gerçeklik Uygulaması Metaforları ile Etkileşimlerinin İncelenmesi
    43 Mehmet Çağrı Çalpur, Mehmet Utku Tatlıdede ve Irmak Çataloğlu. Domain Specific Conversational Intelligent Agents: Natural Language Processing in Real World Applications
UYMS-9 Yazılım Süreç İyileştirme 57 Ethem Utku Aktaş, Haluk Altunel, Halil İbrahim Elalmış, Songül Nişancı ve Cemal Yılmaz. Endüstriyel Bağlamda Yazılım Olay Kaydı Yönetim Sürecinin İyileştirilmesi
    45 Ökkeş Emin Balçiçek, Kağan Tonyukuk Fikri ve Mücahit Gündebahar. KILL-IT-HON: Şelale Yazılım Geliştirme Metodolojisini Çevikleştiren Yeni Bir Kurumsal Hackathon Yöntemi
    30 Ahsen İkbal Aytekin ve Yagup Macit. GelİŞlet (DevOps) Yaklaşımında Konteyner Dönüşümü Deneyimi
UYMS-10 Yazılım Ölçme 33 Tuğrul Tekbulut, Nurdan Canbaz, Ersin Gülaçtı ve Tuğba Öztürk Kaya. LAPIS Çevik Yazılım Geliştirme Sürecinin Ölçülmesi ve İyileştirilmesi
    14 Alper Kıral ve Tülin Erçelebi Ayyıldız. Yazılım Kalite Metriklerinin Kıyaslanması: Örnek Bir Olay İncelemesi
    59 İrem Ercan ve Murat Salmanoglu. Yazılım Sektöründe Ölçümler ve Ölçüm Pratikleri Üzerine Bir Anket Çalışması
UYMS-11 Deneysel Yazılım Mühendisliği-1 91 Doğancan Köseoğlu ve Oumout Chouseinoglou. Kamu Yazılım Projelerinde Müşteri Konumlu Çalışan Yazılımcıların Görüş Analizi: Bir Keşifsel Çalışma
    71 Dionysis Goularas, Tacha Serif and Sezer Gören. An Interdisciplinary Approach in Software Engineering: Engineers meet Artists
    96 Murat Yılmaz ve Ulaş Güleç. Yazılım Mühendisliği Dersi İçin Geliştirilmiş Ders Akış Modeli ve İlgili Vaka Çalışması
UYMS-12 Deneysel Yazılım Mühendisliği-2 11 Ayşe Buharalı Olcaysoy ve Oya Kalipsiz. Proje Yöneticilerinin Yazılım Projelerinin Başarısı Üzerindeki Etkisi
    92 Burcu Yalçıner ve Kıvanç Dinçer. Scrum Yöntemi Yapı Elemanlarının CMMI Seviye 2 Gereklerine Eşlenmesi: Bir Vaka Çalışması
       
UYMS-13 Yazılım Kalitesi 49 Hüseyin Ünlü ve Yeliz Yeşilada. Web Sayfalarının Enerji Tasarrufu İçin Script ve Stil Şablonları Aracılığı ile Dönüştürülmesi
    35 Halit Gölcük. Nesne Tabanlı Yazılımların Yapısal Özelliklerinin Hata Yatkınlığı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
    80 Zeynep Özkalkan, Kübra Aydın, Hacı Yakup Tetik ve Rahime Belen Sağlam. Makine Öğrenmesi Yöntemlerini Kullanarak Özellik Kıskançlığının Otomatik Saptanması
UYMS-14 Yazılım Test Otomasyonu 61 Yavuz Köroğlu ve Alper Şen. Android Uygulamaları için Kötü Huylu Test Yaratımı
    21 Canberk Erkmen, Ahmet İzgi ve Ersin Gülaçtı. Test ve Veri Otomasyon Yönetimi (TEDAM)
    112 Alphan Çamlı, Damla Gülen, Nihat Ük ve Anıl Gündoğdu. Yüz Tanımaya Dayalı Kişi Bazlı Test Otomasyonu
UYMS-15 Akıllı Yazılım Çözümleri 26 Ahmet Sayar ve Nursultan Turdaliev. Makine Öğrenmesi ile Adaptif Otel Öneri Sistemi
    1 Oğuzhan Dülger. Türkçe Metinlerde İroni Tespiti
    100 Hüsnü Mert Polat, Muhammed Ensar Özer, Kevser Sertel, Sıdıka Tuğçe Yılmaz, Süleyman Eken ve Ahmet Sayar. Görme Engelliler için Akıllı Telefon ile Nesne Arama
UYMS-16 Yazılım Değişiklik ve Konfigürasyon Yönetimi 66 Çağdas Gerede. Yazılım Davranışlarının Dinamik Olarak Değiştirilebilmesini Sağlayan Bir Yeni Yaklaşım
    113 Özen Özkaya, Hatice Erdoğan, Alphan Çamlı, Damla Gülen, Nihat Ük ve Tamer Temizer. Yüz Tanıma Tabanlı, Kısa Döngülü, Sürekli Entegrasyon ve Kalite Gözetimi
    36 Ender Bulut ve Cevat Şener. Özellik Modeli ile Değişkenlik Yönetimi
YTM-1 Yazılım Test Mühendisliği 1 6 Melih Altıntaş and Ebru Akçapınar Sezer. Kaynak Kodlardaki Kötü Kokuların Otomatik Tespiti için Eclipse Eklenti Önerisi
    17 Savaş Takan and Tolga Ayav. Sonlu Durum Makinelerinin Fourier Analizi Tabanlı Sınanması - Fourier analysis based testing of finite state machines
    19 Saniye Asena ArtaÇ, İlker Koyuncu and Aylin Hatİp İpek. Veri dağitim servisi tabanli dağitik sistem test yaklaşimi
YTM-2 Yazılım Test Mühendisliği 2 Firma sunumu Burcu Ergun, Pınar Tatlısu Moralı. Airbot Kullanılarak Oluşturulan Kablosuz Yazılım Test Otomasyon Ortamı.
    39 Kadir HerkİloĞlu, Esen ÖzbayramoĞlu, Pınar Alptekin Binici, Zeynep Gönülalan, Yıldız Ebru Öktensoy, Volkan Arısoy and Burak Yolaçan. Tren Yolcu Bilet Sisteminde Bir Kullanılabilirlik Testi Uygulaması
    44 Hasan Sozer, Ozan Gurler and Orhan Yilmaz. Aktör Tabanlı Sistemler için Test Kapsama Kriterleri
YTM-3 Yazılım Test Mühendisliği 3 48 Gizem Mercan, Evrim Akgündüz, Onur Kılınççeker, Moharram Challenger and Fevzi Belli. Android Uygulaması Testi için İdeal Test Ön Çalışması
    50 Eren Narin and Sadık Eşmelioğlu. Küçük Ölçekli Takımlar İçin Özelleşmiş. TMM
    74 Tugkan Tuglular, Fevzi Belli and Dilek Öztürk. Özellik Yönelimli Ürün Konfigürasyonlarının Olay Sıra Çizgeleri ile Doğrulanması
YTM-4 Yazılım Test Mühendisliği 4 87 Uğur Yılmaz and Ayça Tarhan. Açık Kaynak Kodlu Yazılım Projelerinde Regresyon Test Seçim Tekniklerininin Karşılaştırılması için Bir Vaka Çalışması
    104 Miraç Emektar, Yekta Altınsoy and Uğurcan Erdem. Sigortacılık Web Servislerinde Test ve Test Otomasyonu Yaklaşımı
    109 Mehmet Engin Sacan, Rainer Heck, Müjde Ceylan, Michael Koestner, Aylin Kusku and Daniel Schertler. Test Gruplama ile Zaman Tasarrufu Saglama
SiYM-1 Sağlık için Yazılım Mühendisliği - 1 5 Ulaş Güleç, Mert Ali Gozcu, Sedanur Doğan, Nesil Meşurhan, Murat Yilmaz, Veysi Isler and Mustafa Dinç. Simulacrum: Savaş Koşullarında Acil Tıbbi Müdahale ve İlk Yardım Simülasyonu
    31 Kevser Karakurt, Banu Yüksel and Ayça Tarhan. Sağlık Hizmetlerinde Hasta Triaj Süreçlerinin Optimizasyonu İçin Dinamik Sistem Simülasyon Modeli
SiYM-2 Sağlık için Yazılım Mühendisliği - 2 12 Orçun Taşar, Esra Çınar and Hüseyin Onay. Hastalık Tanısı İçin Yeni Nesil Dizileme Verisi Analizi: Gereksinimler ve Bir Çözüm Önerisi
    51 Yelda Ünal, Betül Kuruoğlu Dolu, Erkan Uyar and Ahmet Dikici. Tıbbi Cihaz Takip ve İzleme Ulusal ve Özgün Altyapısı: Ürün Takip Sistemi
       
YazMod-1 Yazılım Modelleme -1 2 Mert Özkaya and Ferhat Erata. UML Modelleme Araçlarının Pratik Kullanım için Analizi
    27 Deniz Akdur and Onur Demirors. Gömülü Yazılım Projelerinde Gözlemlenen Modelleme Yaklaşımları Kalıp ve Kültürleri: Tanımlamaya Doğru İlk Adımlar
    34 Barış Tekin Tezel, Moharram Challenger and Geylani Kardas. DSML4BDI: A Modeling Tool for BDI Agent Development
YazMod-2 Yazılım Modelleme - 2 64 Sadık Arslan and Geylani Kardaş. Aygıt Ağacı Yazılımlarının Modellenmesi
    106 Mehmet SÖylemez and Ayça Tarhan. Mikroservis Mimarisi ve Mimari Faktörleri Üzerine Endüstriyel Bir İnceleme
LU-1 Test Dizisi Üretimi 89 Onur Kilincceker. Grafiksel Kullanıcı Arayüzleri için Düzenli İfade Bazlı Test Dizisi Üretimi
    85 Gizem Mercan ve Moharram Challenger. Android Grafiksel Kullanıcı Arayüzleri için Model Tabanlı Test Dizisi Üretimi
LU-2 Sosyal Gruplar ve Sağlık 69 Arzum Karataş ve Serap Şahin. Sosyal Ağlardaki Toplulukların Dinamik Tespiti ve Takibi
    55 Ahmet Faruk Acar ve Sevgi Özkan Yıldırım. Yaşlıların Aile Bakıcıları için Sürdürülebilir Mobil Sağlık
LU-3 Model Güdümlü Sistemler ve Değerlendirilmeleri 83 Tansu Aşıcı ve Moharram Challenger. Model Güdümlü Contiki Tabanlı IoT Sistem Geliştirme
    107 Mehmet Söylemez, Ayça Tarhan ve Bedir Tekinerdoğan. Mikroservis mimari değerlendirmeleri için model-güdümlü bir çerçeve
LU-4 Yazılım Ölçümleme ve Risk Analizi 115 Sinan Polat ve Ayça Tarhan. Metin Madenciliğiyle Yöntemleriyle Gereksinim Metinleri üzerinden Yazılım COSMIC Fonksiyonel Büyüklüğünün Tespit Edilmesi
    8 Kökten Ulas Birant ve Mustafa Batar. Yazılım Projelerindeki Riskler