You are here

Yazılım Modelleme (YazMod) Özel Oturumu

Yazılım sistemleri, sürekli artan müşteri talepleri ve hızla gelişen teknoloji sebebiyle her geçen gün daha da karmaşık bir hal almaktadır. Karmaşık yazılım sistemlerinin en etkin bir biçimde, tüm gereksinimleri karşılayacak şekilde geliştirilebilmesi, yazılım sistemlerinin farklı bakış açılarından modellenebilmesi ile mümkündür. Elde edilen yazılım modelleri daha sonra, biçimsel analiz ve yazılım kodu oluşturma gibi değişik birçok işlem için kullanılabilir ve böylece, karmaşık sistemler en kısa zamanda en kaliteli biçimde geliştirilebilir.

Yazılım modellemesi özel oturumu; araştırmacıların, akademisyenlerin ve sektör çalışanlarının yazılım modellemesi üzerine araştırma ve geliştirme sonuçlarını birbirleri ile paylaşabileceği bir ortam sunmayı hedeflemektedir. Bu bağlamda katılımcılar, yazılım modellemesi üzerine tasarlayıp geliştirdikleri diller ve ortaya attıkları yaklaşımlar ile modelleme editörü, dönüştürücü ve denetleyici gibi yazılım araçlarını, diğer katılımcılar ile paylaşma fırsatı bulabileceklerdir.

Yazılım modellemesi özel oturumu, yazılım modellemesi alanında gerçekleştirilen; özgün araştırmalara, deneysel çalışmalara, sektör-tabanlı uygulamalı çalışmalara ve bu çalışmaların sonuçlarına odaklanmıştır. Aşağıdaki konular başta olmak üzere, yazılım modelleme ile ilgili tüm çalışmalar ve sonuçları değerlendirmeye alınacaktır.

  • Genel amaçlı yazılım modelleme dilleri 
  • Alana özgü yazılım modelleme dilleri 
  • Modelleme yöntemleri 
  • Modelleme dillerinin sözdizimi ve semantik tanımı 
  • Hibrit modelleme yaklaşımları 
  • Modellerin analizi 
  • Model dönüştürücüler 
  • Modelleme dillerinin ve araçlarının karşılaştırılması ve analizi 
  • Modelleme üzerine uygulamaya dayanan ve deneysel çalışmalar 
  • İş birliği halinde modelleme 
  • Modellerin depolanıp versiyonlara dönüştürülmesi 
  • Modellerin tekrar kullanımı

Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimleri easychair.org etkinlik yönetim sistemi üzerinden yapılacaktır. Sempozyum, tüm alt alanlar ve özel oturumlar için: 

https://easychair.org/conferences/?conf=uyms2018

Yazılım Modelleme Özel Oturumu Eş Başkanları

 • Mert Özkaya, Yeditepe Üniversitesi
 • Ferhat Erata, UNIT Information Technologies R&D Ltd.