You are here

Bildiri Çağrısı

Bildiri çağrısı tam metnini indirmek için tıklayın.

Bildiri Gönderimi

Bildiri gönderimleri easychair.org etkinlik yönetim sistemi üzerinden yapılacaktır. 

Sempozyum ve tüm alt alanlar için:

https://easychair.org/conferences/?conf=uyms2018

Bildiriler Türkçe ya da İngilizce olarak, Springer formatına (LNCS Bildiri Şablonu’na) uygun şekilde hazırlanmalıdır. Bildirilerde hem Türkçe hem İngilizce başlık, özet ve anahtar kelimeler bulunmalıdır. Bildirilere üstbilgi (İng. header), altbilgi (İng. footer) ve sayfa numarası konulmamalıdır. Bildiriler sisteme PDF biçiminde yüklenmelidir. Kabul edilen bildirilerin yazarlarından en az birinin konferansa kayıt olması ve bildiriyi sunması zorunludur. Kabul edilen bildiriler CEUR Workshop Proceedings aracılığı ile yayımlanmıştır.

Bildiri gönderim detayları için tıklayın.

Alt Alanlar

Özel Oturumlar